Είστε Green;

Ή Greener Green;

Το όραμά μας

Greener Green:

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Θέλουμε να παρέχουμε σε:​

  • Εκπαιδευτικούς​
  • Μαθητές​
  • Οικογένειες​

Τα εργαλεία για να κάνουν το σχολείο τους πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Το Greener Green είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που επικεντρώνεται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνεισφορά τους για ένα κόσμο πιο πράσινο.

Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές από πολύ μικρή ηλικία σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Το έργο μας θα αναπτύξει:

  • Ένα εργαλείο Αξιολόγησης για τον έλεγχο των σχολικών σας πρακτικών
  • Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς να κάνουν το σχολείο τους πιο πράσινο. 

Συνεργάτες του έργου

This project has been funded with the support from the European Commission under the Erasmus+ grant KA220-SCH-4FF8CAF1 . This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.