ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης Greener Green E-learning

Το έργο Greener Green ανέπτυξε με επιτυχία μια εξαιρετικά χρήσιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με στόχο την κατάρτιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η πλατφόρμα, αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ψηφιακές δεξιότητες για ένα πιο πράσινο “Greener Green” σχολείο και βασικές αρχές Διαχείρισης Έργου
 • Εξοικονόμηση πόρων και διατήρηση του περιβάλλοντος
 • Το περιβάλλον μου, η γη μου
 • Η χώρα μου, ο πλανήτης μου
 • Το σχολείο μου γίνεται ηγέτης της αλλαγής
 • Υγιεινός τρόπος ζωής για έναν πιο πράσινο πλανήτη
  Μια ευρωπαϊκή πράσινη διάσταση

Τα περιεχόμενα αυτά συνεισφέρουν άμεσα στην επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης ποιοτικού υλικού που εκπαιδεύει τους μαθητές γύρω από τις μικρές δράσεις που μπορούν να εφαρμόσουν βάζοντας το δικό τους λιθαράκι για έναν καλύτερο πλανήτη. Καθώς οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο της πλατφόρμας, θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις. Θα μάθουν πώς να:

 • Να εφαρμόζουν αλλαγές για ένα πιο πράσινο σχολείο.
 • Να υιοθετήσουν τις καθημερινές πρακτικές και να τις καταστήσουν περιβαλλοντικά συνειδητές .
 • Να εμπνεύσουν τους μαθητές και να μοιραστούν αυτές τις πρακτικές μαζί τους στην τάξη.
 • Να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης για να αξιολογήσουν πόσο πράσινες είναι οι καθημερινές τους πρακτικές και να εφαρμόσουν αλλαγές, αν χρειαστεί.

Θα θέλατε να ανακαλύψετε την πλατφόρμα και να συμμετάσχετε στη μάθηση;


Εργαλείο Αξιολόγησης Greener Green

Το εργαλείο αξιολόγησης που αναπτύχθηκε από το Greener Green επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν τις βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζουν τα σχολεία τους.
Μέσω μιας σειράς ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μια βαθμολογία.

Επιπλέον, με βάση τις απαντήσεις τους, το εργαλείο προτείνει σχετικές ενότητες από το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Θα θέλατε να το δοκιμάσετε;


This project has been funded with the support from the European Commission under the Erasmus+ grant KA220-SCH-4FF8CAF1 . This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.