ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης Greener Green E-learning

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς

Θα τους διδάξει πώς:

  • Να εφαρμόσουν αλλαγές για ένα πιο πράσινο σχολείο.
  • Να προσαρμόσουν τις καθημερινές πρακτικές με γνώμονα την περιβαλλοντική συνείδηση.
  • Να εμπνέουν και να μοιράζονται αυτές τις πρακτικές με τους μαθητές τους στην τάξη. 

Να χρησιμοποιούν το ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης για να αξιολογούν πόσο πράσινες είναι οι καθημερινές τους πρακτικές και να εφαρμόζουν αλλαγές, εάν είναι απαραίτητο. 

Κάντε κλικ εδώ για να συμμετάσχετε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο.


Εργαλείο Αξιολόγησης Greener Green

Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να αξιολογήσετε πόσο “πράσινο” είναι το δημοτικό σας σχολείο και να εφαρμόσετε αλλαγές σε συγκεκριμένους τομείς, εάν χρειάζεται.

Κάντε κλικ εδώ για το Εργαλείο Αξιολόγησης.


Πλατφόρμα Geener Green για μαθητές

Εγγραφείτε με την τάξη σας, καταγράψτε τις καθημερινές σας πρακτικές, αξιολογήστε αν είναι πράσινες, μάθετε πώς μπορούν να βελτιωθούν και κερδίστε ψηφιακά βραβεία συμμετέχοντας.

Είστε Green ή Greener Green;

Κάντε κλικ εδώ για να το μάθετε! (σύντομα)

Μην ξεχνάτε να δημοσιεύετε στο Blog μας για να μας κρατάτε ενήμερους για την πρόοδό σας

This project has been funded with the support from the European Commission under the Erasmus+ grant KA220-SCH-4FF8CAF1 . This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.