Οι συνεργάτες μας

BLUE ROOM INNOVATION SL

Contact: Denisa Gibovic
Mail: info@blueroominnovation.com

ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ

περιγραφή: Η Blue Room Innovation είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στην επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω της υιοθέτησης πρωτοπόρων τεχνολογιών πληροφορικής και συνδυάζεται άριστα με την κατάλληλη συμβουλευτική για την αξιοποίηση αυτής της ανάπτυξης μέσω δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Είμαστε μια καινοτόμος εταιρεία με μια καταρτισμένη, ευέλικτη και ποικιλόμορφη ομάδα με εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων έργων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις. Ταυτόχρονα, συνεργαζόμαστε με εταιρείες σε όλη την Ευρώπη και κατανοούμε την πρόκλησή τους να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν έργα καινοτομίας όπως το Erasmus +.

Ο στρατηγικός μας στόχος είναι να ενταχθούμε στην “οικονομία της πλατφόρμας” και να συνδέσουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς με τις διεργασίες της κυκλικής οικονομίας, προωθώντας τη βιώσιμη κατανάλωση. Θεωρούμε την τεχνολογία ως θεμελιώδη παράγοντα για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της Πράσινης Συμφωνίας.

Ιστότοπος: https://www.blueroominnovation.com/en

IDEC SA

Contact:
Person name:
Mail:

ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ

Περιγραφή:Η IDEC είναι μια εταιρεία που προσφέρει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες και εδρεύει στον Πειραιά (Ελλάδα). Οι δραστηριότητές της αφορούν την κατάρτιση, τη συμβουλευτική επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ιστότοπος: https://www.idec.gr/

FEDERATION DES ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DU LUXEMBOURG

Contact: Charles KRIM
E-mail:


ΧΩΡΑ: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Περιγραφή: Η FAPEL (συλλογικός φορέας εκπροσώπισης των Συλλόγων Γονέων του Λουξεμβούργου) δημιουργήθηκε στις 07/05/1974 με την επωνυμία FAPEEPP.

Επιτροπές Γονέων Μαθητών
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
Γονείς Μαθητών
Με περισσότερα από 3.000 μέλη, η FAPEL είναι η εθνική ομοσπονδία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του Λουξεμβούργου.
Συμμετέχουμε σε δύο εν εξελίξει προγράμματα Erasmus +
Παρέχουμε δωρεάν συνεδρίες για εκπαίδευση και καθοδήγηση σε γονείς (ενίοτε και μαθητές) του Λουξεμβούργου Luxembourg’s parents (& sometimes students)
Έχουμε αναγνωριστεί ως εθνικός οργανισμός κοινής ωφέλειας

Ιστότοπος: https://www.fapel.lu/

UNIVERSITE DE LIEGE

Contact: Xavier FETTWEIS and Sébastien DOUTRELOUP
E-mail:  xavier.fettweis@uliege.be; s.doutreloup@uliege.be

ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ

Περιγραφή: Το ULiège αποτελείται από 11 σχολές, 4 πανεπιστημιακές πόλεις και 25.421 φοιτητές. 92.300 φοιτητές έχουν αποφοιτήσει από το ULiège. Σε αυτό το έργο, ο εκπρόσωπος του ULiège είναι το Εργαστήριο Κλιματολογίας του ULiège. Η έρευνα που διεξάγεται στο Εργαστήριο Κλιματολογίας του ULiège βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα του περιφερειακού κλιματικού μοντέλου MAR που αναπτύσσουμε και χρησιμοποιούμε, ειδικότερα: – Τη μελέτη, στις Πολικές Περιοχές, της τρέχουσας (μετά από το 1850) και της μελλοντικής (έως το 2200) εξέλιξης του κλίματος και του ισοζυγίου μάζας των παγετώνων. – Τη μελέτη του αέρα και των ηλιακών πεδίων πάνω από το Βέλγιο, σε πολύ υψηλή ανάλυση (5km), που επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας, καθώς και τις υδροκλιματικές συνθήκες που ευνοούν τις πλημμύρες στις Αρδέννες. – Τη μελέτη των μεταβολών της χιονοκάλυψης στις Άλπεις και γενικότερα στην Ευρώπη. – Τη µελέτη των αλλαγών της βλάστησης και των επιπτώσεων στο κλίµα πάνω από την Αφρική, όπου το MAR χρησιµοποιείται για την εκπόνηση περιφερειακών σεναρίων για το µέλλον. – Την πραγματοποίηση, καθημερινά, μετεωρολογικών προβλέψεων (+10 ημερών) πάνω από το Βέλγιο και πάνω από τη Γροιλανδία σε υψηλή χωροχρονική ανάλυση. Ορισμένα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν επίσης στο προπτυχιακό τμήμα Γεωγραφίας, στο μεταπτυχιακό ( Master) πρόγραμμα στην Παγκόσμια Αλλαγή στο ULiege και σε ένα MOOC σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Στο Εργαστήριο Κλιματολογίας απασχολούνται περίπου 10 έμμισθοι συνεργάτες.

Ιστότοπος: https://www.uliege.be/

Instituto Agrario Bell-lloc del Pla SA

Contact: Josep Maria Simon i Colomer
E-mail: txema.simon@bell-lloc.org

ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ

Περιγραφή: Το Bell-lloc είναι ένα νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο στη Girona. Η εκπαιδευτική του πρόταση συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία της παράδοσής του με την έγκυρη καινοτομία για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Στον πυρήνα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού βρίσκονται η εξατομικευμένη εκπαίδευση, η καλλιέργεια της σκέψης, η πολυγλωσσία και η προσεκτική τεχνολογική και ρομποτική εκπαίδευση, καθώς και τα εκπαιδευτικά και διδακτικά στοιχεία, που αναπτύσσονται σε ένα κλίμα που συνδυάζει την ακαδημαϊκή ακρίβεια, την ελευθερία και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Ιστότοπος: https://www.bell-lloc.org/

Scuola Europea di Varese 

Contact: Ariane Farinelle
E-mail: var-director@eursc.eu

ΧΩΡΑ: ΙΤΑΛΙΑ

Περιγραφή:  Το Ευρωπαϊκό Σχολείο του Βαρέζε (1380 μαθητές) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “Πράσινο σχολείο”. Το πράσινο σχολείο είναι ένα σχολείο που υπόσχεται να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στο περιβάλλον και εκπαιδεύει τους μαθητές του να έχουν ενεργή στάση απέναντι σε ολόκληρο το οικοσύστημα. Τα προηγούμενα χρόνια , χάρη σε ορισμένους εκπαιδευτικούς, το σχολείο μας ακολούθησε το καλό πρότυπο όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων και τις διδακτικές δραστηριότητες που οδηγούν σε μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ήρθε η ώρα να συμπεριλάβουμε τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς, τους συναδέλφους, τους γονείς και τη διοίκηση σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που οδηγεί σε μία υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον. Μέσω αυτού του έργου θέλουμε να επικεντρωθούμε στο δημοτικό σχολείο (550 μαθητές) με στόχο την εκπαίδευση για το μέλλον.

Ιστότοπος: https://www.eurscva.eu/

Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς

Contact: Tsagkou Georgia
E-mail: tsagkoug@gmail.com

ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ

Περιγραφή: Το Δημοτικό Σχολείο της Βαρειάς δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε προγράμματα για το περιβάλλον και την υγεία. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχει υλοποιήσει προγράμματα που αφορούν την Ανακύκλωση, την αποφυγή χρήσης πλαστικού και την αξιοποίηση των σκουπιδιών από τις παραλίες. Ειδικότερα για το τελευταίο, παρουσίασε έκθεση με κατασκευές των μαθητών από ανακυκλώσιμα υλικά και διαγωνισμό για τα καλύτερα εκθέματα. 

Επίσης, το σχολείο συμμετέχει φέτος σε δύο προγράμματα Erasmus με τίτλους: Greener Green και My Blue home- τα δύο προγράμματα έχουν ως αντικείμενο την προστασία του βυθού και του πλανήτη. Το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, στο σχολείο υλοποιούνται προγράμματα διατροφής και υγιεινής διαβίωσης στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος σπουδών.

Ιστότοπος: https://blogs.sch.gr/svdimoti

This project has been funded with the support from the European Commission under the Erasmus+ grant KA220-SCH-4FF8CAF1 . This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.