Καλώς ήρθατε στο Εργαλείο Αξιολόγησης Greener Green!

Συμπληρώνοντας το Εργαλείο Αξιολόγησης Greener Green θα ανακαλύψετε την τρέχουσα κατάσταση του σχολείου σας όσον αφορά τη μετάβαση στη βιωσιμότητα. Και θα λάβετε συστάσεις για τα σημεία τα οποία θα πρέπει να βελτιώσετε.

Assessment Tool

This project has been funded with the support from the European Commission under the Erasmus+ grant KA220-SCH-4FF8CAF1 . This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.